Kontakt

VIZIJA

"EMING" d.o.o posluje sa vizijom orijentisanom ka tome da na domaćem i stranom tržištu bude isporučilac pouzdanih i originalnih rešenja za industriju, energetiku i saobraćaj u skladu sa savremenim tehnologijama.


MISIJA

Misija preduzeća je osvajanje novih proizvoda i tehnologija, reparacija postojećih proizvoda u oblasti industrije, energetike i saobraćaja, uz istovremenu edukaciju korisnika i održivi razvoj organizacije, uz usaglašenost sa važećim normama i na dobrobit svih poslovnih partnera i zajednice.